Kod Diskaun

5% Kod Diskaun Surat Berita
Daftarkan senarai mel kami untuk menerima kod diskaun diskaun 5%. Untuk layak mendapat kod diskaun ini, anda mesti melanggan senarai mel kami. Kod diskaun ini ialah: i) Terpakai di bion.sg sahaja. ii) Terpakai di atas tawaran istimewa dalam talian bion.sg lain, melainkan dinyatakan sebaliknya. iii) Tidak berkenaan dengan Kupon Diskaun Semakan dan Kod Diskaun Kesetiaan atau dengan Kod Diskaun Surat Berita yang lain. iii) Sah selama 1 tahun bermula dari tarikh penerimaan e-kupon. Sila ambil perhatian bahawa anda mungkin mengalami kelewatan 15-20 minit dalam menerima e-mel kod diskaun.
5% Semak Kod Diskaun
Terima kod diskaun diskaun 5% selepas penyerahan ulasan anda. Anda akan menerima e-mel yang meminta semakan produk atau perkhidmatan anda selepas pesanan berjaya dipenuhi di kedai dalam talian kami. Untuk layak mendapat kupon diskaun ini, anda mesti menyerahkan Ulasan Produk atau Kajian Tapak. Kod diskaun ini ialah: i) Terpakai di bion.sg sahaja. ii) Terpakai di atas tawaran istimewa dalam talian bion.sg lain, melainkan dinyatakan sebaliknya. iii) Tidak berkenaan dengan Kod Diskaun Surat Berita atau dengan Kod Diskaun Semakan yang lain. iv) Sah selama 1 tahun bermula dari tarikh penerimaan e-kupon.

Sebarang penyalahgunaan mana-mana Kod Diskaun BION Singapura dan Tawaran Istimewa Dalam Talian, seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami, boleh mengakibatkan pembatalan diskaun ini dan ketidakupayaan untuk mengambil bahagian dalam promosi ini atau akan datang. Kod Diskaun BION Singapura dan tawaran istimewa dalam talian yang lain tertakluk kepada pengubahsuaian atau penamatan pada bila-bila masa tanpa notis awal mengikut budi bicara kami.